Trường Mầm non Ba Động là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Ba Động xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Ba Động, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển dụng vào Trường Mầm non Ba Động là những Giáo viên được tuyển dụng đúng chuyên môn nghề nghiệp và được đào tạo từ trình độ chuẩn nghề nghiệp trở lên.

100% giáo viên có bằng sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, trung cấp sư phạm).

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

 

* Về đội ngũ CBQL, GV, NV và học sinh đến thời điểm báo cáo:

a) Về nhân sự:

- Tổng số CBGVCNV: 21 đồng chí (nữ: 20, nam: 01)

- Trong đó:

+ BGH: 02; ĐH: 02;

+ GV: 14 (Biên chế: 13; Hợp đồng theo chỉ tiêu: 01), (ĐH: 07; CĐ: 01; THSP: 06)

+ Nhân viên: 05 (biên chế: 01; HĐ: 04), 01 Văn thư (Cao đẳng), 03 cấp dưỡng, 01 bảo vệ.

+ Đảng viên: 08 đồng chí.

b) Về tình hình nhóm, lớp,  trẻ:

- Tổng số lớp: 07 lớp:

- Tổng số trẻ: 198 (Trong đó: + Nhà trẻ: 25, mẫu giáo: 173)

+ Nhà trẻ 24-36 tháng: 01 lớp: 25 trẻ (Nữ: 08)

+ MG Bé: 02 lớp: 50 trẻ (28 nữ, nữ DT: 05; DT: 08; TT: 10; TM: 28)

+ MG Nhỡ: 02 lớp: 63 trẻ (20 nữ, nữ DT: 07; DT: 16; TT: 17; TM: 3)

+ MG Lớn: 02 lớp: 60 trẻ (29 nữ, nữ DT: 06; DT: 12; TT: 16; TM: 03)

* Về cơ sở vật chất:

- Tổng số phòng học kiên cố: 07 phòng/07 lớp;

- Nhà vệ sinh cho giáo viên, nhân viên và trẻ: 09; đạt yêu cầu: 09;

- Sân chơi: 01; Sân chơi có đầy đủ thiết bị đồ chơi: 01;

- Trang thiết bị dạy và học tương đối đầy đủ cho các nhóm lớp;

- Cơ sở vật chất của nhà trường ổn định và đảm bảo, các phòng học kiên cố, nhà vệ sinh đạt yêu cầu, đáp ứng được yêu cầu dạy và học của nhà trường.

- Bếp ăn một chiều đảm bảo việc nấu ăn cho trẻ.