Trường Mầm Non Ba Động được thành lập từ năm 2009 được tách ra từ trường Tiểu học Ba Động. Về cơ cấu tổ chức gồm có: 01 tổ chức công đoàn cơ sở, 01 tổ chuyên môn.

 Khi mới thành lập trường, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng chính quyền địa phương, đặc biệt là ngành giáo dục và Đào tạo, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo nhà trường và đội ngũ các cô giáo, phụ huynh học sinh. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường từng bước được đầu tư và nâng cấp, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng không ngừng được nâng lên.

Từ khi thành lập trường đến nay nhà trường luôn có ý thức tu sửa bổ sung, tham mưu cho các cấp đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường học, từng bước được hoàn thiện và có bước tiến bộ rõ rệt. Đến nay nhà trường đang từng bước hoàn thiện để phấn đấu lên trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Phát huy danh hiệu trường xuất sắc nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo trong suốt từ năm 2009 đến năm nay trường liên tục 5 năm liền đạt tập thể Lao động xuất sắc, được nhận nhiều giấy khen của UBND Tỉnh, huyện từng bước được nâng lên rõ rệt.